Search form

Dànì Kèhoį̀wo 28:15

15Nexè aht'e ha. Edı̨į̀ ts'ǫ̀ k'ehoı̨hwhoo sìı nexoehdı ha, eyıts'ǫ jǫ nèk'e ts'ǫ̀ naneehchı ha. Seyatıì neghàehɂǫǫ sìı wek'ę̀ę̀ hòèhtsı̨ gots'ǫ̀ nets'ǫǫ̀ anahde ha-le,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index