Search form

Dànì Kèhoį̀wo 28:17

17Gots'ǫ̀ K'àowo yegà nàwo ghǫ nàwhetı̨ t'à dejı̨į̀ lajà, hadı, “Jǫ agǫ̀ht'ee sìı enıìyah lagǫ̀ht'e! Xàè Nǫ̀htsı̨ wekǫ̀ agǫ̀ht'e! Yak'e ts'ǫ̀ goyagoòɂà agǫ̀ht'e,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index