Search form

Dànì Kèhoį̀wo 28:4

4Abraham ts'ǫ̀ dànì xàyaı̨htı ı̨lèe sìı nı̨ eyıts'ǫ nets'ıhɂǫ̀ǫ-dǫǫ̀ wek'ę̀ę̀ gıxè sìghà hòɂǫǫ̀ ayııle. Dıı dèè k'e xàhtǫ lanì nàądèe sìı wets'ǫ̀ k'àı̨woò awı̨ı̨de. Dıı dèè Nǫ̀htsı̨ Abraham ghàyı̨ı̨ɂǫ ı̨lè,” Isaac hadıì Jacob k'eèyaı̨htı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index