Search form

Dànì Kèhoį̀wo 28:7

7Jacob edetà eyıts'ǫ edemǫ k'èı̨t'e t'à Padan-Aram nèk'e ts'ǫ̀ ajà, eyı sı yeghǫ ıìkw'o.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index