Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:17

17Leah wedaà nezı̨į̀ wègaat'ı̨ hanìkò Rachel hazǫǫ̀ ts'ǫ̀ denahk'e wèdaat'ı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index