Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:18

18Jacob, Rachel ghǫneètǫ t'à Laban ts'ǫ̀ hadı, “Netì nǫǫde Rachel k'èxa łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ negha eghàlaehda ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index