Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:22

22Eyıt'à Laban yegha nàsı̨ ehtsı̨ ha t'à dǫ hazǫǫ̀ gokàwhehɂà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index