Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:27

27Leah honìdzaa wegha ı̨łè dzęahta ts'ǫ̀ nàsı̨ hołèe wek'ehǫǫwo ts'ǫ̀ wegà needà nı̨dè setì nǫǫde sı neghàehtè ha. Setì Rachel k'èxa k'achı̨ łǫ̀hdı̨ xo ts'ǫ̀ segha eghàlaı̨da ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index