Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:29

29Laban, t'eeko Bılah, wetì gha eghàlaedaa elı̨ gha yeghàı̨htı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index