Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:32

32Leah hotıeda-le ajà t'à dǫzhìa nìı̨htı̨. Ruben wìyeh ayį̀į̀là, dıı hadı t'à, “Daıhɂa t'à gots'ǫ̀ K'àowo sets'àı̨dì. Hòt'a sedǫǫ̀ seghǫneètǫǫ̀ ade ha,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index