Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:8

8“Hats'ele ha dìì,” gedı, “Sahzǫ̀ą-k'èdìı-dǫǫ̀ hazǫǫ̀ edesahzǫ̀ą xè jǫ nègı̨ı̨de nı̨dè zǫ tık'è wets'ǫdaà xàts'eechı hǫt'e. Eyı tł'axǫǫ̀-ı̨dè sahzǫ̀ą hazǫǫ̀ tı gıghàts'eedı hǫt'e,” gedı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index