Search form

Dànì Kèhoį̀wo 29:9

9Įłaà gots'ǫ̀ gode ekò Rachel edetà gha sahzǫ̀ą k'èdìı elı̨ı̨ sìı sahzǫ̀ą xè eyı nììtła.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index