Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:11

11Nǫ̀htsı̨ hadı, “Amìı ı̨ht'edę wheęda nèhdı? Eyı ts'ı wets'ǫ shènetı̨ ha-le nèehsı̨ı̨ sìı wets'ǫ shènetı̨ nì?” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index