Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:12

12Dǫzhìı hadı, “Ts'èko sexè jǫ whedaà anelàa sìı eyı ts'ı gots'ǫ jìecho sànı̨ı̨dì t'à ııhɂà ı̨lè,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index