Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:15

15“Nı̨ eyıts'ǫ ts'èko ełek'èch'a aaht'eè anaxehłe ha,

ts'èko weza eyıts'ǫ nı̨ neza ełets'ǫ̀ xànègı̨ı̨ɂa ha.

Ts'èko weza sìı nekwì k'ètsǫètà ha,

eyıts'ǫ nı̨ wekehtà nàı̨ht'ı ha,” Nǫ̀htsı̨ gòocho ts'ǫ̀ hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index