Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:16

16Nǫ̀htsı̨ ts'èko ts'ǫ̀ dıı hadı,

“Bebìa k'è hòtł'ò eyanelı̨ ha,

neza gòhłè nı̨dè sıì negha hoìla ha.

Nedǫzhıì wekaneeɂà ha,

eyıts'ǫ nedǫzhıì nets'ǫ̀ k'àowo elı̨ ha,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index