Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:18

18“Nets'ǫ dèè k'e ı̨chį̀ghoò eyıts'ǫ tł'oh nezı̨-le xàehshe ha,

hanì dèè k'e t'asìı nezı̨ı̨ dehshee sìı ghǫ shènetı̨ ha.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index