Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:2

2Ts'èko gòocho ts'ǫ̀ hadı, “Dıı dèè-goehshee-k'è ts'ı hazǫǫ̀ wets'ǫ shèwetı̨ ha dìì-le hǫt'e,

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index