Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:20

20Adam edets'èkeè wıızì whehtsı̨. Dǫ hazǫǫ̀ eda gha gomǫ elı̨ ha t'à Eve yèhdıì yıızì whehtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index