Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:21

21Gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ ewò t'à Adam eyıts'ǫ wets'èkeè gogha goht'ǫ whehtsı̨ gà gok'e nèyı̨ı̨wa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index