Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:22

22Eyıts'ǫ gots'ǫ̀ K'àowo Nǫ̀htsı̨ hadı, “Dıı dǫ, nàowo nezı̨ı̨ eyıts'ǫ nàowo nezı̨-le k'èhoezǫ t'à goxèht'eè lajà. Ts'ı wet'à ts'eedaa gots'ǫ jìecho yııɂà sǫ̀ǫ̀, yı̨ı̨ɂà nı̨dè welǫ whìle ts'ǫ̀ eda ha,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index