Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:3

3hanìkò Nǫ̀htsı̨ dıı hagòhdı ı̨lè, ‘Dèè-goehshee-k'è ts'ı tanı nàı̨ɂaa sìı wets'ǫ jìecho naxıwàhodı ha-le, eyıts'ǫ daahchì ha-le. Daahchì nı̨dè ełaahwhı ha,’ gòhdı ı̨lè,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index