Search form

Dànì Kèhoį̀wo 3:7

7Jìecho gı̨ı̨ɂà tł'axǫǫ̀ į̀łah t'asìı łǫ gıgha wègaat'ı̨į̀ agòjà, ı̨ht'edę geèhkw'e nǫǫ̀ gık'èhoèhzà. Eyıt'à ı̨t'ǫ̀ą nechàa ełexègeèlı gà goht'ǫ lanì edek'e nègı̨ı̨wa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index