Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:1

1Rachel, Jacob gha chekoa nìhtè-le yek'èhoèhzà t'à edeba Leah ghǫ ts'ohoedıì ajà. Eyıt'à Jacob ts'ǫ̀ hadı, “Chekoa seghàı̨htè-le nı̨dè ełaehwhı ha!” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index