Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:16

16Eyıt'à Jacob dèè k'e eghàlaeda gots'ǫ nǫ̀ǫtła ekò Leah yenìhdǫǫ̀ èhtła, hayèhdı, “Dıı toò set'àı̨tè ha hǫt'e. Seza wets'ǫ dèè-gonàèdìı k'èxa nàneehdì hǫt'e,” yèhdı. Eyıt'à eyı toò k'e Jacob yet'àı̨tè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index