Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:17

17Nǫ̀htsı̨ yeyatıì ıìkw'o t'à Leah hotıeda-le ajà, eyıt'à Jacob gha dǫzhìa sı̨làı t'à whedaa yegha nìı̨htı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index