Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:20

20Eyıt'à Leah hadı, “Nǫ̀htsı̨ t'asìı nezı̨ı̨ seghàı̨ɂǫ. Wegha chekoa ek'ètaı nìıhła t'à, dıì t'à sedǫǫ̀ sìhchı ha,” hadı. Eyıt'à eyı dǫzhìa Zebulun wìyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index