Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:21

21Sìghaı̨waà hoòwo tł'axǫǫ̀ ts'èkoa nìı̨htı̨. Eyı sìı Dınah wìyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index