Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:23

23Eyıt'à hotıeda-le ajà t'à dǫzhìa nìı̨htı̨, hadı, “Nǫ̀htsı̨ sìı edeghǫ į̀į̀zhaehłı̨-le asį̀į̀là,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index