Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:24

24Dǫzhìa nìı̨htı̨ı̨ sìı Joseph wìyeh ayį̀į̀là, hadı, “Nǫ̀htsı̨ k'àchı̨ seza gǫ̀hłı̨į̀ ayııle welè,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index