Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:3

3Rachel hayèhdı, “Jǫ ts'èko Bılah segha eghàlaedaa elı̨ı̨ sìı wet'àı̨tè, segha chekoa nììle ha t'à. Hanì-ı̨dè sı̨ kò wet'à chekoa sets'ǫ ade ha,” hadı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index