Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:30

30Nets'ǫ̀ ahjà kwe tıts'aàdìı łǫ-lea nets'ǫ ı̨lè, dıì sìı denahk'e łǫǫ̀ agejà. Edı̨į̀ shègezhe ha gıamı̨ı̨ k'ehtło xè gık'èhdì t'à gots'ǫ̀ K'àowo nexè sìghà hòɂǫǫ̀ ayį̀į̀là hǫt'e. Ekò dıì sekǫ̀ gòɂǫ gha t'asìı hahłe ha dehwhǫ,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index