Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:39

39dechı̨ nadąą̀ ełek'aàgedè. Hanì t'aa gıza gıta goèhzǫǫ̀ nègı̨ı̨la.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index