Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:40

40Jacob, sahzǫ̀ązaa whatsǫǫ̀ whelaà ayį̀į̀là, eyı wedę tıts'aàdìı hazǫǫ̀ Laban wets'ǫ nee sìı tıts'aàdìı dezǫ gık'e nawhet'ıı sìı eyıts'ǫ dezǫǫ sìı ts'ǫ̀ nageɂaà agǫ̀ǫ̀là. Hanì t'aa edegha tıts'aàdìı nàwhehtsı̨. Laban wets'ǫ tıts'aàdìı ta whelaà ayį̀į̀là-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index