Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:41

41Tıts'aàdìı denahk'e nàgetsoo sìı ełek'aàdè nı̨dè Jacob eyı dechı̨ tı-gedǫǫ-k'è gonadąą̀ nèyewa. Hanì-ı̨dè dechı̨ ta ełek'aàgedè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index