Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:43

43Hanì t'aa Jacob dǫ ahxee-deè whelı̨. Tıts'aàdìı łǫ wets'ǫ, ts'èko eyıts'ǫ dǫzhìı gıgha eghàlaedaa łǫ wets'ǫ, eyıts'ǫ tıts'aàdìıcho eyıts'ǫ tłı̨tsoa sı łǫ wets'ǫǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index