Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:5

5hotıeda-le ajà, eyıts'ǫ yegha dǫzhìa nìı̨htı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index