Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:6

6Eyıt'à Rachel hadı, “Nǫ̀htsı̨ dǫ gıta edeghǫ į̀į̀zhaehłı̨-le asį̀į̀là. Wets'ǫ̀ nàdaehtì sıìkw'o t'à dǫzhìa saı̨htı̨,” hadı. Eyıt'à dǫzhìa Dan wìyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index