Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:7

7Bılah k'achı̨ hotıeda-le ajà t'à Jacob gha dǫzhìa nìı̨htı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index