Search form

Dànì Kèhoį̀wo 30:8

8Eyıt'à Rachel hadı, “Seba hòtł'ò wek'aehwhoò lahjà daats'ǫ̀ weghǫèhnǫ hǫt'e,” hadı. Eyıt'à dǫzhìa Naftalı wìyeh ayį̀į̀là.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index