Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:19

19Nageedè kwe Laban t'asį̀ı̨ nıwà edesahzǫ̀ą k'e xagot'à ekò k'e Rachel edetà ts'ǫ nǫ̀htsı̨ą hòèlı̨ı̨ dèɂı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index