Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:2

2Eyıts'ǫ Jacob weɂeh Laban yets'ǫ̀ wınì ładı̨į̀ ajà yek'èhoèhzà, ı̨nę̀ę lanì yets'ǫ̀ naɂa-le t'à.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index