Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:20

20Eyıts'ǫ Jacob, Aram got'ı̨į̀ Laban naàhtǫ naèhtła t'à yetł'ahk'e hòèhtsı̨.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index