Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:21

21Eyıt'à t'asìı hazǫǫ̀ xè nakwı̨èhsa. Deh te naèhtła, eyıts'ǫ shìhta Gılad nèk'e ts'ǫ̀ ajà.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index