Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:24

24Hanìkò eyı toò k'e Laban nàwhetı̨ t'à Nǫ̀htsı̨ yets'ǫ̀ gode, hayèhdı, “Edexonehdı, Jacob wets'ǫ̀ hoìla xàyanehtı-le,” yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index