Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:26

26Ełegà nègı̨ı̨de ekò Laban Jacob ts'ǫ̀ hadı, “Dànìghǫ hanì senaàhtǫ k'ehoı̨ɂa? Eyıts'ǫ ełets'egǫ k'ę̀ę̀ setì seghǫ naneewa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index