Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:32

32Hanìkò gota gots'ǫ amìı nenǫ̀htsı̨ą dèɂı̨ı̨ wegòt'ǫǫ nı̨dè ełaàwı ha. Gòet'ı̨ gıdaà t'asìı nets'ǫ goxè wheɂǫǫ wegòahɂǫ nı̨dè neàhchı,” Jacob yèhdı. Ekò k'e, wets'èkeè Rachel nǫ̀htsı̨ą dèɂı̨ı̨ yek'èezǫ-le ı̨lè.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index