Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:34

34Rachel edetà ts'ǫ nǫ̀htsı̨ą dèɂı̨ ı̨lèe sìı wet'à tıts'aàdìıcho k'e ts'edaa weyìı yı̨ı̨wa gà yeka wheda. Laban t'asìı hazǫǫ̀ Rachel wets'ǫ sìı ta k'eeta hanìkò edenǫ̀htsı̨ą gòı̨la-le.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index