Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:41

41Hanì naènǫ xo ts'ǫ̀ nexè aeht'è. Netì nàke k'èxa hoònǫ-daats'ǫ̀-dı̨ xo negha eghàlaıhdà hǫt'e, eyıts'ǫ dıı tıts'aàdìı seghàneela k'èxa ek'ètaı xo ts'ǫ̀ negha eghàlaıhdà hǫt'e. Eyı weɂǫ̀ǫ̀ sets'àɂeedì gha nı̨dè sexè ekǫ-le k'ehoı̨ɂa.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index