Search form

Dànì Kèhoį̀wo 31:42

42Abraham Wenǫ̀htsı̨ eyıts'ǫ setà Nǫ̀htsı̨ ghàtsį̀edìı sìı sexè at'ı̨-le nı̨dè hotıì t'asìı dę nası̨ı̨hɂà ha ı̨lè. Hanìkò Nǫ̀htsı̨ dàhòtł'ò daıhɂàa eyıts'ǫ dànì hòtł'ò eghàlaıhdàa sìı saɂı̨ t'à ı̨dìı toò nets'ǫ̀ goı̨de hǫt'e,” Jacob yèhdı.

Nǫ̀htsı̨̨ Nı̨̨htł'è

Dogrib Genesis and New Testament © 2003, 2008 Canadian Bible Society

More Info | Version Index